Direct contact? Bel: 020 - 681 98 19

Home > Privacy

Privacy Verklaring

Artikel 1: Algemeen

De website: www.wanders-steigerverhuur.nl is eigendom van Wanders. Wanders houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Wanders bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking

Wanders verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Wanders zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
  • indien Wanders hier wettelijk toe verplicht wordt.

Artikel 3: Cookies

Wanders maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Vragen en informatie

Als u vragen heeft over de manier waarop Wanders met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.